સર્જરી નો અંદાજિત ખર્ચ જાણવા માટે અમને કૉલ કરો

મુલાકાત સુનિશ્ચિત કરો + +91-8156078064 or +91-8469327630

CHOOSE LANGUAGE

 

ક્લિનિક થી વળતો કોલ મેળવવા માટેની વિનંતી :

  સર્જરી નો અંદાજિત ખર્ચ જાણવા માટે અમને કૉલ કરો

  જાણકારી સભર વીડિઓ

  દર્દીના અનુભવોના વીડિયો ગુજરાતીમાં

  હર્નિયા સર્જરી માટે એડ્રોઇટ જ શા માટે ?

  • ત્વરિત સ્વાસ્થ્યની પુનઃપ્રાપ્તિ અને દૈનિક કાર્ય પર પરત
  • તે જ દિવસે અથવા બીજા દિવસે હોસ્પિટલમાંથી રજા
  • દર્દીની વ્યક્તિગત જરૂરિયાત અનુસાર દરેક વિવિધ પ્રકારની સર્જરીમાં નિપુણતા
  • શ્રેષ્ઠતમ લાંબાગાળાનું પરિણામ જેથી ફરીથી થવાની શક્યતા નહિવત
  • લેપ્રોસકોપીક સર્જરી નો બહોળો અનુભવ
  • વ્યસ્ક દર્દીઓ અને હૃદય રોગના કારણે એનેસ્થેસિયા નુ વધુ જોખમ ધરાવતા દર્દી તથા માટે લોકલ એનેસ્થેસિયાથી હર્નિયાની સર્જરી અહીં થાય છે
  • જટિલ તથા ફરી ફરી થતા હર્નિયા માટે શ્રેષ્ઠતમ પરિણામ આપતી લેપ્રોસકોપીક સર્જરી અહીં થાય છે

  15 થી વધુ વર્ષો નો બોહળો અનુભવ

  ર્ડો ચિરાગ ઠક્કર 15 વર્ષોના બહોળા અનુભવ અને હજારો વિવિધ પ્રકારની હર્નિયા સર્જરી દ્વારા ,જટિલ અને ફરી ફરી થતા હર્નિયા માટેની લેપ્રોસ્કોપીક સર્જરીમાં નિપૂણતા હાંસલ કરેલ છે. ઘણી મોટી સંખ્યા માં તેમના હર્નીયાના ના દર્દીઓ સર્જરી ના પરિણામ થી ખુબ સંતુષ્ટ છે .

  હર્નીયાના પ્રકાર

  અમારી વિશેષતાઓ /સારવારો

  LATEST FROM

  THE BLOG

  ડૉ ચિરાગ ઠક્કર માટે દર્દીઓ નો અભિપ્રાય

  Copyright @ 2023 All rights reserved. | Privacy Policy