Call Today: +91-8156078064
CONTACT US
Category
Archive

બેરિયાટ્રિક(ઓબેસિટી) સર્જરી પહેલાં તમને કઈ જાણકારી હોવી જોઈએ

બેરિયાટ્રિક(ઓબેસિટી) સર્જરી પહેલાં તમને કઈ જાણકારી હોવી જોઈએ

  શું ખરેખર મારે બેરિયાટ્રિક(ઓબેસિટી) સર્જરીની જરૂર છે? કોઈપણ વ્યક્તિને  મનમાં સૌથી પહેલો આ જ પ્રશ્ન થાય કે શું આ સર્જરી મારા માટે બરાબર છે? ખરેખર મારે આની જરુર છે? આ સર્જરીથી મને ફાયદો થશે? મેદસ્વીતા માટે મારી પાસે આ સર્જરી સિવાય અન્ય કોઈ સરળ ઉપાય છે? આ આર્ટિકલમાં સરળ ભાષામાં આ દરેક શંકા વિષે […]

Learn More

પિત્તાશયની પથરીની સર્જરી: સર્જરી પહેલાં, દરમ્યાન,તથા પછી શું થાય છે તે જાણો

પિત્તાશયની પથરીની સર્જરી: સર્જરી પહેલાં, દરમ્યાન,તથા પછી શું થાય છે તે જાણો

પિત્તાશયની પથરીની સર્જરી માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થતાં પહેલાની તૈયારીઓ એકવાર તમારા પિત્તાશયની પથરીની સર્જરી, તેની તારીખ, તથા સમય નક્કી થઈ જાય ત્યારબાદ, સજિર્કલ ટીમ ઓપરેશનના સમયની માહિતી આપવા માટે ઓપરેશન થિયેટર ઇન્ચાર્જનો સંપર્ક કરે છે. ઓપરેશન થિયેટર ઇન્ચાર્જ સર્જરીની તારીખ અને સમય વિષે એનેસ્થેટિસ્ટ ડોક્ટરને જાણ કરે છે. સર્જન પણ એનેસ્થેટિસ્ટ ડોક્ટરને કોલ કરીને સર્જરીનું […]

Learn More

बेरियाट्रिक(ओबेसिटी) सर्जरी से पहले क्या जानकारी आपको होनी चाहिए

बेरियाट्रिक(ओबेसिटी) सर्जरी से पहले क्या जानकारी आपको होनी चाहिए

क्या मुझे वास्तव में बेरियाट्रिक(ओबेसिटी) सर्जरी की आवश्यकता है ? किसी भी व्यक्ति के मनमें सबसे पहले यही प्रश्न आता है की, क्या यह सर्जरी मेरे लिए सही है? सही में मुझे इसकी जरूरत है? इस सर्जरी से मुझे फायदा होगा? मेदस्विता के लिए मेरे पास इस सर्जरी के आलावा अन्य कोई सरल उपाय है? […]

Learn More

GERD/ हायेटस हर्निया/ एसिड रिफ्लक्स सर्जरी: जानिए सर्जरी से पहले, दौरान और बाद में क्या होता है

GERD/ हायेटस हर्निया/ एसिड रिफ्लक्स सर्जरी: जानिए सर्जरी से पहले, दौरान और बाद में क्या होता है

GERD/ हायेटस हर्निया/ एसिड रिफ्लक्स सर्जरी के लिए आगे बढ़ने का अंतिम निर्णय  सभी मरीज जिनके लिए एसिड रिफ्लक्स की सर्जरी जरूरी मानी गई हो, उनके लिए इसोफेजिअल मेनोमेट्री और 24 Hr pH Impedance study कराने का आयोजन किया जाता है। यह जाँच बहुत महत्वपूर्ण है। क्योकि  उनसे हमें अन्ननली (oesophagus) और Lower Oesophageal sphincter(LES […]

Learn More

पित्ताशय की पथरी सर्जरी: जानिए सर्जरी से पहले, दौरान और बाद में क्या होता है

पित्ताशय की पथरी सर्जरी: जानिए सर्जरी से पहले, दौरान और बाद में क्या होता है

हॉस्पिटल मे एडमिट होने से पहले की तैयारी एकबार आपके पित्ताशय की पथरी की सर्जरी, उसकी तारीख और समय तय हो जाये इसके बाद, सर्जिकल टीम ऑपरेशन का समय सूचित करने के लिए ऑपरेशन थियेटर इन्चार्ज से सम्पर्क करती है।ऑपरेशन थियेटर इन्चार्ज सर्जरी की तारीख और समय के बारे मे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को अवगत क२ाते है। […]

Learn More

बेरियाट्रिक सर्जरी: मरीजों के लिए मार्गदर्शिका

बेरियाट्रिक सर्जरी: मरीजों के लिए मार्गदर्शिका

bariatric-surgery hindi guide

मोटापे की बुनियादी जानकारी और वेइटलॉस के विकल्प  बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बात करने से पहले, हमे मोटापे के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझनी जरूरी हैं। इसमें, ओबेसिटी का क्या मतलब है, मोटापा होने के क्या कारण है, मोटापा के ग्रेड क्या होते है, पश्चिमी लोगो से हम कितने अलग है, और इलाज […]

Learn More

GERD/Hiatus hernia/Acid reflux surgery: Know what happens before, during and after surgery

GERD/Hiatus hernia/Acid reflux surgery: Know what happens before, during and after surgery

Final decision to go ahead for GERD/Hiatus hernia/Acid reflux surgery All the patients who are considered for surgery for Acid reflux are scheduled for esophageal manometry and 24 hr pH Impedance study. These investigations are needed to give us all the detailed information regarding the functioning of your food pipe and the lower esophageal sphincter […]

Learn More

डायाबिटीस के लिए सर्जरी/ मेटाबोलिक सर्जरी: क्या डायाबिटीस सम्पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है?

डायाबिटीस के लिए सर्जरी/ मेटाबोलिक सर्जरी: क्या डायाबिटीस सम्पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है?

क्या डायाबिटीस सम्पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है? ठीक हो जाना या मिट जाना, बहुत  भारी शब्द है। प्रत्येक  व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। सरलता से कहु तो, आपके लिए ठीक होने का मतलब दवाइओ से छुटकारा पाना, और फिर भी स्वस्थ ब्लड सुगर का स्तर बनाए रखना है, […]

Learn More

    fill the formto get a call back

    or give us a call at +91-8156078064

    dr.chirag